Aandacht naar binnen door te focussen

Focussen is aandacht geven aan iets van binnen dat nog vaag is en waarvan je toch kunt voelen dat het hoort bij iets in je leven. Als je bij dat 'iets' stilstaat op een vriendelijke, uitnodigende manier, krijgt het de kans zich te ontvouwen en zijn eigen verhaal te vertellen. Het wordt duidelijk waar het echt om gaat. Meestal leidt dit tot opluchting, fysieke ontspanning en kleine of grote veranderingen ten goede in je leven.

 

Bij focussen ben je niet bezig met het steeds opnieuw beleven van je gevoelens of emoties. Ook niet met het uitpluizen van van alles over jezelf en verklaringen zoeken. Het is een proces van zuiver luisteren naar wat je lijf je aanreikt en met aandacht en respect stilstaan bij wat er daar van binnen is. Zonder oordeel en zonder meteen een oplossing te willen. Het verrassende is dat er dan op een heel diep niveau verandering kan komen. Je organisme weet zelf hoe dat moet...

 

Eugene Gendlin, Amerikaans hoogleraar in de psychologie en filosofie, onderzocht waardoor sommige cliënten werkelijk baat hadden bij therapie en andere niet. Hij ontdekte dat 'de succesvolle cliënt' op een bepaalde manier met zichzelf en zijn problemen omgaat. Zo'n cliënt luistert van binnen en tast af hoe iets in zijn geheel aanvoelt, emotioneel én lijfelijk. Veelal is dat eerst vaag, er liggen nog geen woorden voor klaar. Doordat iemand daar bij is, met aandacht en respect, wordt het helderder en ontstaat er ruimte voor nieuwe inzichten en mogelijkheden.

 

Deze effectieve manier van ingaan op wat er binnenin je speelt, heeft Gendlin in de jaren '70 uitgewerkt tot een methode die hij focussen noemde. Destijds als methode ontwikkeld vanuit de (Rogeriaanse) psychotherapie en wordt tegenwoordig ook met succes toegepast op allerlei andere gebieden.

 

Ik zet vaak focussen in als een vorm van lichaamswerk om bij de essentie te komen. Focussen kan met of zonder aanraking, zittend tijdens een gesprek of liggend op de massagetafel met kleding aan. Ook tijdens het masseren kan ik je begeleiden bij het focussen wanneer er “iets” in jou om aandacht vraagt.

 

Meer weten? mail@ramonasally.nl